13. tammikuuta 2012

Kokouspöytäkirja 12.1.2012

Maskulantie 56, Piikkiö, 21500, Kaarina klo 18-21

1) 9.1.12-kokouksen anti kaupungin kanssa:
Ei saatu mitään papereita (yht. 10:tä eri paperia), joita olimme sähköpostitse pyytäneet. Häätöä turvaamassa olleiden poliisien nimet sitä vastoin saatiin.

Poliisin puolesta ehdottivat, miten yhteistyötä voisi jatkossa kehittää. Kaupungilta vastaavia aloitteita ei tullut, mutta kaiketi sieltäkin joku yhteyshenkilö meille järjestyisi.

Enimmäkseen pyörittiin kokoontumislain ja perustuslain tulkinnan ympärillä. Siis, kun kokouksen "tilapäisyyttä" ei ole laissa määritelty, eikä esim. telttaa erikseen mainita mielenosoitusvälineissä.

2) Toimintatila-asiasta:
Teltta ei ole relevantti vaihtoehto ilmoittautuneiden vastuuhenkilöiden vähyyden vuoksi (tilanne 12.1.2012: 3 vastuu- ja 2 varahenkilöä (Torikokous, Turku -ryhmän (https://www.facebook.com/groups/192795050797226/) postaus "Olen laskenut mallin..." (viim. kommentti 10.1. klo 20.36)).

Aletaan hyödyntää kommuuniverkostoa ja Piikkiön tilaa toiminnassamme. Eletään itse muutosta ennen kuin paasaamme asiasta muille. Eletään keskinäistä elämää. Perunajuttu (?) Piikkiössä.

Pyydetään kaupungilta pysyvää tilaa (nuorisotalotyyppinen tila vastaisi oivasti tarpeitamme). Seppo Hännisellä on kertomansa mukaan kontakteja kaupungin päättäjiin (lähde: Tiitu). Ei kumminkaan kannata lähteä hattu kourassa kaupungilta moista anelemaan.

3) Toimintamme merkityksen määrittelyä:
Toimintamme ydinasia on saada ihmiset tiedostamaan maailman ja Suomen tilanteen nurinkurisuuden sekä jakaa tietoa. Ts. levittää tietoa ja tietoisuutta (tiedoteflyereita ja lehteä).

Torikokouksen merkittävin anti ihmisille on matalan kynnyksen yhteiskunnallisen keskustelufoorumin tarjoaminen.

Tavoitteidemme eteenpäinvienti
- Raha on saatava pikkuhiljaa kuosiin.

Totuuden puhuminen on vaatimista.

4) Ideointia toimintamme tulevaisuudesta:
Kirjataan suunnitelmat toiminnastamme ja niiden perustelut (tavoitteet yms.) paperille.

Tehdään viikko- ja kuukausiohjelma toimintamme ohjenuoraksi Helsingin mallin mukaisesti.

Järjestetään kokous 1 krt/vko tai 2 krt/kk.

”Open mic” –tapahtuma esim. joka La tai 1 krt/kk. Toripäivätapahtuma. Tynnyriin tuli. Petri Lagukselta tai Zen-Esalta kamat.

Järjestetään esitelmiä, keskustelutilaisuuksia ja opintopiirejä eri aiheista.

5) Ideointia toimintamme sisällöstä:
Radikaaleja asioita ei tapahdu radikaalisti. Valtakoneisto vaihtuu sukupolvittain. On meidän aika pyrkiä osaksi valtakoneistoa. Vallankumous tapahtuu hitaasti lokeroittain.

Laajenna elinpiiriäsi maalle.

Järjestetään keskustelutilaisuuksia eri aiheista:
- omavarais-, paikallis- ja barter-taloudesta)

Järjestetään esitelmiä eri aiheista:
- perustulo. Asian toteuttamista on aloitettu tutkimaan 1970-luvulla. Lauri ja Omar valmistelevat esitelmää perustulosta kesäksi.

6) Lehti-idean kehittelyä:
Mainostaisimme epäsuorasti ja kenties myös suorasti sekä ottaisimme lahjoituksia vastaan eettisesti toimivilta yrityksiltä (arvomaailmakysymys). Yritysten taustojen tutkimustulokset tulee julkistaa. Lehtemme tulee olla riippumaton.

Perustetaan lehtemme tiimoilta osallistava sosiaalinen foorumi tyyliin Uusi Suomi ja Wikipedia.

Yritetään pitää lehden maine mahdollisimman neutraalina, jotta saisimme siihen mahdollisimman paljon ”ulkopuolisia” kirjoittajia (professoreita yms.) heikentämättä heidän työmarkkinatilannetta mahdollisen leimaantumisen myötä.

Lehtemme ei tulisi harrastamaan ollenkaan sensuuria. Moderointia kumminkin tarvitaan. Kaikki mahdolliset valitussähköpostit tultaisiin julkaisemaan.

Tulisiko lehdellämme olla toistuvia teemoja? Esim. elokuva-/dokumentti-arvosteluja.

Tehdään Helsingin kokouksen kanssa yhteistyötä (mediaosuuskunta).

Perustetaan tili koivunlehtipankkiin lahjoituksia varten. Tätä varten tulee olla rekisteröimätön yhdistys.

7) Perustetaan Torikokouksen nettivalokuva-albumi, josta kaikki voisivat valkkailla mieluisiaan kuvia blogeihinsa yms. Kysellään kuvia ainakin Erkalta, Tiitulta ja Katja Lappalaiselta.

8) Haastattelutaltiointien kehittämistoimenpide:
- tarvitaan erillinen mikrofoni audion taltioimiseksi

9) Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta:
- Islannissa on saatu aikaiseksi netissä tehty perustuslaki.
- Paatero vastaa kysymyksiin 14.1.2012.

Juhani

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti