9. huhtikuuta 2012

Turun Torikokouksen viime aikojen toiminta

Teille jotka olette mahdollisesti ehtineet ihmetellä, miksi Turun Torikokouksen toiminta näyttää päältä päin hiipuneen, niin voinemme kertoa, että syksyn 2011 - talven 2012 aktiivisin osa ryhmästämme on siirtynyt pohdiskelemaan Turun syksyn 2012 kunnallisvaaleja. Olemme omalta osaltamme yrittämässä synnyttää edellä mainittuihin vaaleihin pienpuolueiden välistä vaaliliittoa ja tälle joitakin yhteisiä tavoitteita, jotka me torikokoustajina voisimme allekirjoittaa.

Sähköisesti kyseinen ryhmittymä toimii toistaiseksi vain Facebookissa ryhmässä "Pikkuparlamentti, Turku" (https://www.facebook.com/groups/388950787788404). Ryhmä on kokoontunut
säännöllisesti helmikuun puolesta välistä lähtien ja kokoontuu aina keskiviikkoisin klo 19 vaihtelevissa paikoissa (https://www.google.com/calendar/embed?src=turuntorikokous%40gmail.com&ctz=Europe/Helsinki).

Tähän asti ryhmässä on ollut läsnä seuraavien rekisteröityjen puolueiden, yhdistysten ja järjestöjen edustajia ja/tai jäseniä: IPU (Itsenäisyyspuolue) (
https://varsinaissuomenpiirijarjesto.yhdistysavain.fi), Muutos 2011 (http://www.muutos2011.fi), Piraattipuolue (http://varsinais-suomi.piraattipuolue.fi), SKP (Suomen kommunistinen puolue) (http://www.punaiset.net/skpturku), STP (Suomen Työväenpuolue) (http://www.tyovaenpuolue.org), Vapauspuolue (http://www.vapauspuolue.fi), Edistyspuolue ry (http://edistyspuolue.fi), Suomen Talousdemokratia ry (http://www.talousdemokratia.fi), Turun Aikapankki (https://www.facebook.com/TURUNAP), Turun Attac (http://attac-turku.fi) ja Turun Sosiaalifoorumi (http://turunsosiaalifoorumi.fi).

Muutkin asiasta kiinnostuneet tahot ja yksityishenkilöt ovat enemmän kuin tervetulleita ryhmän tuleviin tapaamisiin.

Ryhmän kokoukset ovat vapaita kaikille Turun kunnallispolitiikasta ja -vaaleista kiinnostuneille, joten mukaan vaan, jos siltä tuntuu!

Ryhmän toimintaidea ja -malli on määritelty seuraavanlaisesti:


Pikkuparlamentti” nimenä tulee ajatuksesta muuttaa käsitettämme vaaliliitoista sekä puolueista parlamentiksi.
• Puolue muutetaan ajatuksissa valiokunnaksi
• Valiokunta käsittelee ja syventyy omiin aiheisiinsa; valiokunnat ovat vapaita ja avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille.
• Jokaisesta valiokunnasta aktiivisimmat lähtevät kansanedustajiksi eli ehdokkaiksi.
• Ehdokkaat ovat mukana kaikissa valiokunnissa ja näin ollen parhaiten perillä kokonaiskuvasta

Löytyykö pienpuolueilta, muilta kansanliikkeiltä ja yhdistyksiltä sekä tahtoa että kykyä yhteistyöhön? Yksin olemme aika heikkoja, yhdessä pystymme mihin tahansa!

Esitellään taustaryhmiemme (kunnallis)poliittisia tavoitteita hieman tarkemmin ja tutustutaan sitä kautta toisiimme. Vaikka vaaliliitot ja puolueet ovatkin vain poliittisia työkaluja, meidän olisi hyvä löytää kunnallisella tasolla joitakin meitä kaikkia yhdistäviä asioita yhteistyön mahdollistamiseksi.

Pikkuparlamenttiin kokoontuu sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti aktiivisia ja kiinnostuneita ihmisiä.

Saapuessaan parlamenttiin henkilö tulee avoimin mielin ja yhteistyöhön pyrkien taustaansa ja ideologiaansa unohtamatta. Jokainen henkilö on elämässään paneutunut erinäisiin asioihin ja on siten alansa ammattilainen monissa ajatuksissaan.

Parlamentin ajatus on koota näistä ajattelijoista yhteistyökykyinen ryhmä, jonka tuleva taidonnäyte on syksyn 2012 Turun kunnallisvaalit.

Osallistujilla on oiva tilaisuus saada kokemusta yhteistyömetodeista, sosiaalisista ja poliittisista taidoista, kokea ajatus-/aatekylpyjä sekä näin kehittyä ajattelijana eteenpäin.

Mahdollisen teknisen vaaliliiton myötä ajatuksena on myös löytää täysin uudenlainen poliittinen toimintatapa ja ajatus, joka onnistuessaan tulisi jatkumaan myös vaalien jälkeen. Jokainen kokoontuminen on harjoitus tähän.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti