7. helmikuuta 2012

Tällaista on Turun Torikokouksen toiminta

Turun Torikokous on ruohonjuuritason kansalaistoimintaa. Kokoustajiamme (toimijoitamme) yhdistää jaettu huoli nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Toimimme muun muassa demokraattisemman markkinatalouden, suoremman kansanvallan, ekologisemman huomisen sekä ihmisyyden kunnioittamisen ja huomioonottamisen puolesta.

Pidämme kaikille avoimia kokouksia ja työryhmiä, käymme keskusteluja niin ohikulkijoiden kanssa kuin aktiiviemme kesken kasvotusten ja sähköisesti Torikokous, Turku -Facebook-ryhmissä ja Twitter-kanavalla, järjestämme esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä opinto- ja lukupiirejä, joista tiedotamme sekä flyerein että sähköisesti Torikokous, Turku -Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/turuntorikokous) ja blogimme kalenterissa (http://torikokous.blogspot.com/ -> Kalenteri). Päätökset pyrimme saamaan aikaan konsensuksen (http://torikokous.blogspot.com/2012/04/nain-toimii-turun-torikokouksen.html) kautta.

Toimintamme on täysin vapaaehtoista ja minimaalisella hierarkialla (liikkeessämme ei ole johtajia muuten kuin korkeintaan tilapäisiä ”asiajohtajia”) pyörivää, jotta kaikki todella saisivat omat näkemyksensä kuuluviin, ymmärretyksi ja mahdollisesti sisällytettyä ajamiimme asioihin ja tavoitteisiin, mikäli ko. asiat vain ovat sellaisia, joihin myös kanssakokoustajat kykenevät samaistumaan. Yksikään näkemys ei tule sivuutetuksi ja ketään ei syrjitä.

Olemme puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomia ja toimimme solidaarisuudessa muiden maailman 15O (15M)- ja Occupy-liikkeiden (kuten Todellista demokratiaa NYT! (spa: Democracia real Ya!) ja Vallatkaa Wall Street (eng: Occupy Wall Street)) kanssa omaehtoisesti näistä erillisenä itsenäisenä kansanliikkeenä. Tavoitteemme ovat yhtä aikaa paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Pyrimme asiakohtaisesti yhdistämään voimiamme yhteneviä tavoitteita ja arvomaailmoja omaavien toimijoiden kanssa.

Joukkomme on hyvin kirjavaa. On töissä käyviä, opiskelijoita, yksityisyrittäjiä ja vailla töitä olevaa väkeä, mikä mahdollistaa hankkeidemme ja päätöstemme laaja-alaisuuden. Kukaanhan ei tiedä maailmasta kaikkea ja kaikilla ihmisillä on enemmän tai vähemmän kapea elämänpiiri, joten vahvuutemme on meidän kuuntelevuudessa, keskustelevuudessa ja rakentavuudessa. Toimimme yhteishengessä moniäänisesti arvomaailmoiltaan yhtenevien päämäärien puolesta.

Kokoustajiemme ja ohikulkijoiden kanssa jaamme voimakasta yhteenkuuluvuutta ja ymmärrystä toisiamme kohtaan, mikä välittyy välittömyytenä ja välittämisenä. Puhumme asioista suoraan toisiamme arvostaen ja kunnioittaen. Olemme omalta osaltamme rakentamassa 2010-luvun yhteisöllisyyttä ihmisten välille.

Liikkeessämme pääset heti kiinni sellaisiin asioihin, jotka sinua kiinnostavat ja ovat sydäntäsi lähellä, ja joihin haluaisit saada muutosta aikaiseksi. On hyvin todennäköistä, ettet ole ajatuksinesi ja tavoitteinesi yksin, ja saatuasi vain sanaisen arkkusi auki, tulet herättäneeksi ja innostaneeksi muitakin kelkkaasi mukaan paremman maailman puolesta.

Liikkeemme kautta pyrimme kaikin tavoin kohentamaan ihmisten tietoisuutta maailman asioista ja sitä kautta herättää vaikuttamisen halua ja intoa kanssaihmisissämme. Emme siis myy korkeintaan muuta kuin itsenäistä ajattelua, tietoisuutta sekä vaikuttamisen halua ja intoa.

Tarvitsemme tukeasi, näkemystäsi ja mielipidettäsi voidaksemme olla myös sinun asialla. Roomaakaan ei rakennettu päivässä, joten paljon on siis vielä tehtävää. Liity siis sinäkin joukkoon kirjavaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti