9. marraskuuta 2011

Näin toimii Turun Torikokouksen päätöksenteko

HYVÄKSYTTY KOKOUKSESSA 8.11.2011

Toiminta
Turun Torikokous perustaa kaiken toimintansa rauhanomaiselle ja rakentavalle kansalaistoiminnalle. Sanoudumme irti väkivallasta. Kaikki Turun Torikokouksen toiminta on julkista ja kaikki saavat osallistua siihen, poisluettuna päihtyneet henkiöt ja yksilöt, jotka selkeästi haluavat toiminnallaan aiheuttaa häiriötä. Noudatamme toiminnassa Suomen lain määrittelemää kokoontumislakia. Torikokouksessa tulee noudattaa kaikkia Suomen lakeja.
Rohkaisemme osallistujia kertomaan eteenpäin omaa kantaansa mihin tahansa asioihin niin yksittäisille ihmisille kuin mediallekin. Kuitenkin jos osallistuja esittää kantoja, joita ei olla yhteisesti hyväksytty kokouksissa tai kantoja, joista hän ei ole varma, onko ne yhteisesti hyväksyttyjä, tulee asia selkeästi ilmoittaa kantansa esittäisen yhteydessä.

Kokoustaminen ja yhteiset linjavedot

Turun Torikokouksen virallisen linjan päättämiseen tarvitaan oikeutetun kokouksen päätös. Päätösvaltaisen kokouksen oikeuttaa 9 henkilön osallistuminen kokoukseen ja riittävä tiedottaminen kokouksen ajankohdasta. Ilmoitukset kokouksen ajankohdasta ja kokouksessa päätettävistä esityksistä on annettava vähintään 48 tuntia ennen kokouksen aloittamista Facebookin Torikokous Turku -ryhmässä ja Turun Torikokouksen Google-kalenterissa. Toivottavaa on myös aktiivinen osanottajien suusta suuhun -tiedottaminen.
Päätösvaltaiseen kokoukseen valitaan puheenjohtaja sekä sihteeri. Kokouksessa käsitellyistä asioista laaditaan pöytäkirja, joka pitää sisällään ainakin kaikki tehdyt päätökset ja hyväksytyt esitykset. Kokouksessa tehdyt päätökset astuvat kokouksen jälkeen voimaan, kun päätös on tehty yksinkertaisella enemmistöllä.

Päätösten peruminen ja jäädyttäminen

Veto-oikeus on päätöstä seuraavalla kokouksella. Veto-äänestys otetaan käyttöön, jos yksinkertainen enemmistö kokee, että aikaisemmassa kokouksessa tehty päätös ei ota jotain asiaan vahvasti vaikuttavaa kantaa esille, tai jos koko päätös on sisällöltään virheellinen (so."Erotetaan Norja EU:sta"). Veto-päätös tulee voimaan, mikäli yksinkertainen enemmistö äänestää veto:n puolesta. Tämän jälkeen päätös jäädytetään joko seuraavaan tai sitä seuraavaan kokoukseen asti, jolloin päätöksestä voidaan tehdä uusi esitys, joka jälleen hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä. Kumoamispäätös astuu voimaan, jos päätöstä ei uudelleen hyväksytä yksinkertaisella äänienemmistöllä.

Kaikki aikaisemmat päätökset voidaan kumota, perua tai muuttaa kokouksissa.

Valtuuttaminen

Kokoukseen voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös etänä. Hän, joka on ilmoittautunut kokoukseen, mutta on estynyt tulemaan paikalle, voi valtuuttaa toisen henkilön puhumaan puolestaan ja käyttämään omaa ääntänsä. Valtuutus tapahtuu joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai paperilapulla, jossa on sana "Valtuutus" ja valtuuttajan allekirjoitus. Valtuutuksen voi tehdä myös suullisesti vähintään kahden kokouksessa läsnäolevan todistaessa. Vastuu on sillä, joka on antanut äänensä käytettäväksi. (Hansin lisäys vielä käytäväksi jossain tulevassa kokouksessa läpi: "Vastuu valtuutetun äänen uudelleenvaltuuttamiseen on sillä, jolle alunperin ääni on valtuutettu." Näin vastuunpakoilu, jos jossain tilanteessa huomataan, että valtuutus on aiheuttanut aivan vääriä äänestystuloksia, ei syyllisiltä onnistu, eikä voida nojautua "en tiennyt" -perusteluun.)

Paikalle pääsemättömät henkilöt voivat toimittaa paikalle tuleville tahoille esityksensä, jonka haluaa kokouksen käsittelyyn. Toimittaminen on syytä suorittaa ajoissa Facebook-ryhmän kautta tai ottaen johonkuhun osallistuvaan henkilöön ajoissa yhteyttä. Jokaisen esityksen on hyvä olla valmiina ja jokaisen osanottajan saatavissa tunteja ennen kokousta, jolloin siihen voidaan perehtyä jo ennen kokousta. Kokouksessa puheenjohtaja päättää sen, joka lukee ääneen tuodut esitykset, kun esittäjä ei itse pääse paikalle.
Lisäyksiä tähän esitykseen voidaan tuoda normaalin kokouskäytännön kautta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti